Tel. 0181-66 13 25 • Drieëndijk 1a • 3218 LB Heenvliet|arjo@dkct.nl

Dick Klok Cultuurtechniek is opslagpunt voor Den Ouden Groep die het groenafval inzamelt op de gemeentewerven bij de vier gemeenten op Voorne-Putten.

Het groenafval wordt gewogen op de weegbrug en gestort in het depot. Zodra er voldoende materiaal is wordt het door Den Ouden machinaal verpulverd en gescheiden in 3 fracties. De dikste fractie wordt opnieuw verpulverd. De middelste fractie is bestemd als energiebron voor biomassa. En de fijne fractie wordt compost.

De opslag en de weegbrug zijn mooie verbredingen van onze bestaande activiteiten.