Tel. 0181-66 13 25 • Drieëndijk 1a • 3218 LB Heenvliet|arjo@dkct.nl
stobbefrezen-slider
zeepeduinen-slider
openbaargroenslider3
openbaargroenslider4
herstel-trap–slider

Openbaar Groen

Wij verzorgen aanleg en onderhoud van plantsoenen en houtige beplantingen, aanleg en onderhoud van gazons en berm- en slootonderhoud. De werkzaamheden worden verricht voor recreatieschappen, gemeentes, waterschappen, natuurorganisaties en andere overheidsinstellingen. Uiteraard staan wij ook klaar voor bedrijven en particulieren.

Informeert u vrijblijvend naar onze mogelijkheden. Arjo Klok is specialist op dit gebied en hij adviseert u graag bij uw probleem of wens.

Aanleg en onderhoud van plantsoenen en houtige beplantingen:

• Poten van planten en bomen
• Aanbrengen van standplaatsverbetering
• Onderhoud aan planten en bomen
• Verwijderen van planten en bomen

Aanleg en onderhoud van gazons:

• Uitvoeren van cultuurtechnisch grondwerk
• Aanleg en onderhoud van drainage
• Maaien van gazons met cirkelmaaier / kooimaaier
• Uitmaaien van obstakels
• Bestrijden van onkruiden
• Opruimen van gemaaide grassen en ruigten

Berm- en slootonderhoud:

• Aanbrengen van beschoeiingen
• Aanbrengen van houten damwanden
• Aanleggen van natuurvriendelijke oevers
• Uitvoeren van baggerwerkzaamheden
• Maaien en afruimen van bermen
• Schoonmaken van watergangen
• Aanleggen van watergangen

Neem contact op

lijnen