Tel. 0181-66 13 25 • Drieëndijk 1a • 3218 LB Heenvliet|arjo@dkct.nl

Dick Klok Cultuurtechniek werkt mee aan Project Zeepeduinen Deelplan 1 exotenbestrijding en houtwerk.

De voorbereidingen zijn in volle gang, op dit moment wordt in het gebied een Ecologische Scan uitgevoerd waarbij waardevolle leefgebieden van bijvoorbeeld hagedissen en/of bosmieren geïnventariseerd worden. Daarnaast worden de mogelijke rijroutes in kaart gebracht zodat tijdens de uitvoering schade door machines tot een minimum beperkt kan worden.

Binnen op kantoor worden op dit moment de werktekeningen voorbereid met verschillende beheersmaatregelen in het werkgebied. Vanuit deze digitale tekeningen maken wij Shape en/of kmz bestanden waarbij de machinisten buiten in het veld gebruik maken van een Ipad waarbij hij de beheersmaatregel, de te bewerken oppervlakte en zijn eigen positie kan bepalen.
Vanaf week 31 worden buiten in het veld de werkzaamheden opgestart.

foto 2 foto 2a foto 1a

Zeepe Natuurkrant