Tel. 0181-66 13 25 • Drieëndijk 1a • 3218 LB Heenvliet|arjo@dkct.nl
agrarischloonwerkslider5
slider1
grondverzetslider2
slider2
slider3
slider4
grondverzetslider4

Certificering

VCA**

Dick Klok Cultuurtechniek streeft naar een zo veilig mogelijke werkomgeving voor haar personeel. Dit bereiken wij door het welzijn te bevorderen, zodat een goed gemotiveerd team aan het werk is. Elke medewerker heeft zijn specialisme door vakgerichte opleidingen of cursussen, zodat zij vakkundig te werk kunnen gaan. Door onze machines goed te onderhouden zorgen we voor een gezonde, schone en veilige werkomgeving zowel voor personeel als omstanders.

ISO 9001:2015

Kwaliteit staat in een zeer hoog vaandel bij Dick Klok Cultuurtechniek. Er wordt gestreefd naar tevreden klanten, wat ons lukt, mede door goed gemotiveerde medewerkers met kennis van zaken. Onze uitvoerders proberen door regelmatig contact met de klant, aan de klantwensen te voldoen.

VKL*

Binnen het agrarisch loonwerk wordt regelmatig gewerkt met voedsel voor mens en dier. Het is van belang dat het werken met deze producten zorgvuldig en hygiënisch gebeurd, zodat er zo weinig mogelijk ziekten en / of beschadigingen optreden tijdens het zaaien, poten, oogsten en verwerken van deze producten. Onze agrarische klanten moeten kunnen aantonen dat het ingeschakelde loonbedrijf zich aan dezelfde eisen houdt als zij, voor wat betreft voedselveiligheid, daarom zijn wij aangesloten bij stichting ProAct en bezitten wij ons VKL* (voedsel kwaliteit loonwerk) certificaat.

Cumela Nederland

Dick Klok Cultuurtechniek is lid van brancheorganisatie Cumela Nederland.cumela
Wat doet Cumela o.a. voor bedrijven als Dick Klok Cultuurtechniek?

• Krachtig en helder de belangen verdedigen
• Actief deelnemen aan het overleg met de nationale en Europese overheid
• Specifieke kennis beschikbaar stellen
• Begeleiding bij veranderingsprocessen

Beroepsgoederenvervoer

Dick Klok Cultuurtechniek beschikt over een vergunning voor nationaal en internationaal goederenvervoer.niwo_logo
Zij is hiermee bevoegd vervoer voor derden uit te mogen voeren.

SBB erkend opleidingsbedrijf

Dick Klok Cultuurtechniek is een erkend opleidingsbedrijf voor scholieren die groen en/of technisch onderwijs volgen bij een erkend AOC.
Wij zijn erkend voor de volgende sectoren:
• monteur mobiele werktuigen
• groen en cultuurtechniek
• hovenier
• machinist grondverzet / vakman GWW
• medewerker natuur, water en recreatie
• gemechaniseerd (agrarisch) loonwerk

Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek

Dick Klok Cultuurtechniek is sinds 2009 lid van Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek.Drukwerk

BRL SIKB 7000

Aannemingsbedrijf P. Vis is gecertificeerd voor de BRL SIKB 7000 met de protocollen 7001 en 7004.
Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) is bedoeld voor de uitvoering van landbodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en
tijdelijk uitplaatsing van grond.BRL-SIKB-7000kl
De werkzaamheden worden uitgevoerd door onze eigen DLP-ers, KVP-er en CROW gekeurde kraanmachinisten en grondwerkers.
Ook onze machines zijn uitgerust volgens de geldende richtlijnen met bijvoorbeeld een overdrukcabine.

Downloads

pdfVCA**
pdfWKA
pdfISO
pdfKVK
pdfVoedselKwaliteit Loonwerk
pdfBranchevereniging Sport en Cultuurtechniek
pdfBRL SIKB 7000

lijnen