Tel. 0181-66 13 25 • Drieëndijk 1a • 3218 LB Heenvliet|arjo@dkct.nl
agrarischloonwerkslider1
stro-slider
agrarischloonwerkslider3
agrarischloonwerkslider4
agrarischloonwerkslider5
rooienslider

Agrarisch Loonwerk

Dick Klok Cultuurtechniek kan u binnen het agrarisch loonwerk op twee vlakken van dienst zijn. De volledige verzorging van de graswining voor veehouders en alle werkzaamheden rondom de teelt van granen en aardappelen voor akkerbouwers.

Informeert u vrijblijvend naar onze mogelijkheden.

Veehouderij

Wij ontzorgen veehouders onder andere met:
• Maaien, schudden en harken
• Gras inkuilen met opraapwagens
• Kuilverdelen met aandrukwals
• Zaaien van grassen
• Graslandverbetering
• Frezen van greppels in uw weiland
• Drainage doorspuiten
• Persen en wikkelen van ronde balen hooi / stro met een variabele diameter van 0,6 tot 1,6 m
• Persen van kleine balen hooi / stro
• Aanleg van erfverharding en sleufsilo’s

Akkerbouw

Wij ontzorgen akkerbouwers onder andere met:
• Ploegen
• Zaaien / Poten
• Frezen
• Rooien van aardappelen (compleet met inschuurlijn en kippers met trekkers en chauffeurs)
• Oogsten van granen
• Kunstmest strooien
• Drainage doorspuiten
• Persen van stro (ronde en kleine balen)
• Klepelmaaien van groenbemester / slootkanten

Neem contact op

lijnen